Skip to main content

DEPREMDEN BİR YIL SONRA HATAY HALA SAĞLIK LİMİT DEĞERİNİN 4 KATI TOZ SOLUYOR

Temiz Hava Hakkı Platformu olarak Türk Tabipleri Birliği ve Hatay Tabip Odasının katkılarıyla Hatay Antakya’da hava kalitesini ölçtük. Çalışmanın sonuçlarına göre Antakyalılar, hala Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği limitin 4 katı toz soluyor.

Temiz Hava Hakkı Platformu, Türk Tabipleri Birliği ve Hatay Tabip Odası iş birliği ile 17 Ekim-15 Kasım 2023 tarihleri arasında Hatay Antakya’da hava kalitesi izleme çalışması yürütüldü. 30 gün boyunca kesintisiz yapılan toz (ince partikül madde PM2.5) ölçümlerinde DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından akciğer kanserine sebep olan 1.Grup etmen olarak sınıflandırılan PM2.5’in ortalaması metreküpte 20 mikrogram (20 µg/m3) olarak belirlendi.

THHP-TTB ortak basın açıklamasının tamamı için tıklayınız.

EKOLOJİ ÖRGÜTLERİ BİRİNCİ YIL DEPREM RAPORU YAYINLANDI

Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu tarafından hazırlanan “Ekoloji Örgütleri Birinci Yıl Deprem Raporu” yayınlandı.

Raporda 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından geçen bir yılda yaşanan ekolojik ve sosyolojik tahribatın boyutları ele alınıyor. Rapor için derlenen verilere göre; enkaz yönetimi sağlıklı şekilde yapılamadı, deprem bölgesi maden arama projelerine açıldı, imar projeleri hak gaspını artırdı ve binlerce insan yerinden edildi.

Raporda, Temiz Hava Hakkı Platformu’nun Türk Tabipleri Birliği ile birlikte gerçekleştirdiği “Deprem Bölgesinde Üç Kentte Asbest Tespit Çalışması”nın sonuçlarına da yer verildi.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.

DEPREM VE TEMİZ HAVA HAKKI, 2023 HALK SAĞLIĞI KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI’NDA

Temiz Hava Hakkı Platformu bileşeni Halk Sağlığı Uzmanları Derneği HASUDER’in düzenlediği 25. Ulusal 7. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi’nin Bildiriler Kitabı yayınlandı. Kitapta, THHP de “Deprem, İkincil Afetler ve Temiz Hava Hakkı” konusunu ele alan üç ayrı makale ile yer alıyor.

Kongrenin ikinci gününde THHP tarafından düzenlenen oturumda sunulan üç makale şöyle:

Deprem Sonrası Hava Kalitesini Etkileyen Ana Faktörler, İkincil Afetler ve Sağlık Etkileri; Dr. Melike Yavuz; s:68-73.

Deprem Bölgesinde Asbest Kirliliği – THHP-TTB Ortak Saha Çalışması Sonuçları; Dr. Ozan Devrim Yay, s:74-80.

Deprem Bölgesinde Toz Kirliliği; Deniz Gümüşel, s:81-89.

  1. Ulusal 7. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi Bildiriler Kitabı’nın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINDA KAPASİTE MEKANİZMASI VE YERLİ KÖMÜR SANTRALLERİNİN MEKANİZMA İÇİNDEKİ YERİ RAPORU YAYINLANDI

APLUS Enerji tarafından hazırlanan “Türkiye Elektrik Piyasasında Kapasite Mekanizması ve Yerli Kömür Santrallerinin Mekanizma İçindeki Yeri” başlıklı rapor yayınlandı.

Raporda Türkiye’de elektrik piyasasının gösterdiği gelişim ve arz güvenliği inceleniyor. Türkiye’nin iklim değişikliği hedefleri doğrultusunda bugünkü ve gelecekteki elektrik talebini güvenli bir şekilde karşılayabilmesi için halihazırda uygulanmakta olan kapasite mekanizmasına yönelik çeşitli politika önerileri de raporda sunuluyor.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

ABD ÇEVRE KORUMA AJANSI İNCE PARTİKÜL MADDE PM2.5 LİMİT DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜ

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı USA EPA, Ulusal Dış Ortam Hava Kalitesi Standartlarını güçlendirdi. Şubat 2024 tarihinden itibaren ABD’de izin verilen ince partikül madde P2.5 kirlilik düzeyi metreküpte 9 mikrogramı aşamayacak.

EPA’nın yürürlüğe soktuğu yeni düzenlemeye göre sağlık için belirlenen birincil PM2.5 yıllık ortalaması 9 µg/m3 olarak yeniden tanımlandı. Daha önce 12 µg/m3 olan sınır değerin düşürülmesi ile yıllık 4.500 erken ölümün, 800.000 astım atağının ve 290.000 işgünü kaybının önleneceği hesaplanıyor. Bu sayede 2032 yılına kadar 46 milyar ABD doları sağlık maliyetinin de önüne geçilebilecek.

EPA’nın resmi duyurusu için tıklayınız.

E-Bülten

E-posta adresinizle e-bültenimize kayıt olarak yaklaşan etkinliklerimiz, haberler, raporlarımız ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsiniz.