Skip to main content

ALPU TERMİK SANTRAL PROJESİ SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ULUSLARARASI MAKALE OLARAK YAYINLANDI

2020 yılında Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından gerçekleştirilen “Eskişehir Alpu Kömürlü Termik Santrali Sağlık Etki Değerlendirmesi” çalışması, uluslararası hakemli bir dergide makale olarak yayınlandı.

Impact Assessment and Project Appraisal başlıklı dergide yayınlanan makale, sağlık etki değerlendirmesi çalışmasının nasıl geliştirildiğini ve ana bulgularını paylaşıyor. Eskişehir ili Alpu ilçesinde yapılması planlanan kömürlü termik santralin halk sağlığına etkilerinin değerlendirildiği çalışma; Türkiye’de bir enerji projesi için gerçekleştirilen ilk Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) olma özelliğini taşıyor. SED kapsamında, karar vericilere izin süreçlerine sağlık etkisinin dahil edilmesi için öneriler sunuluyor.

Makalenin İngilizce tam metni için tıklayınız.

“Eskişehir Alpu Kömürlü Termik Santrali Sağlık Etki Değerlendirmesi Raporu”nun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TÜRKİYE’NİN 2023 YILI İKLİM KARNESİNİ AÇIKLADI

Çevre ve iklim alanında çalışan sivil toplum kuruluşları,  Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele alanında 2023 yılındaki performansını değerlendirdi. Karnede, enerji ve iklim politikaları, stratejileri, hedefler ve yönetişim alanlarındaki gelişmeler ele alındı.

Temiz Hava Hakkı Platformu üyeleri olan Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe), Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels), Greenpeace Akdeniz, İklim İçin 350 Derneği ve Yeşil Düşünce Derneği ile TEMA Vakfı’nın birlikte yayınladığı karnede, Türkiye’nin 2023 yılında yenilenebilir enerji alanındaki hedefleri, adil geçişin resmi belgelerde ilk kez yer alması olumlu olarak değerlendirildi.

Türkiye’nin hala kömürde ısrar etmesi, yeni nükleer santraller kurma planları yapması, iklim hedefini iyileştirmemesi, İklim Kanunu taslağını sivil toplumla beraber hazırlamaması ise karnede olumsuz olarak değerlendirildi.

Türkiye’nin 2023 Yılı İklim Karnesi’nin tamamını okumak için tıklayınız.

2023 EN SICAK YIL, 2014-2023 EN SICAK ON YIL OLDU

2023 yılı, 1850’lerden beri kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu. Son on yıl ise ardı ardına sıcaklık rekorlarının kırıldığı 10 yıl olarak tespit edildi.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi NOAA’ya göre 2023 yılı sıcaklık ortalaması sanayi öncesi ortalama yüzey hava sıcaklığının 1,4°C üzerinde gerçekleşti. Böylece en sıcak yıl rekoru 2016 yılından 2023 yılı geçmiş oldu. 2023 ayrıca, kayıtlarda ilk kez bir yıl içindeki her bir günün, yılın o dönemi için 1850-1900 sanayi öncesi seviyenin 1°C üzerine çıktığı yıl olarak kayıtlara geçti.

Climate Central adlı araştırma kuruluşunun NOAA ve NASA verileri ile yaptığı kıyaslama ise,  üst üste yaşanan en sıcak on yılın 2014-2023 yılları arasında gerçekleştiğini gösteriyor.

KAYITLARA GEÇEN EN SICAK 10 YIL

Bilim insanları, 2023’teki hızlı ısınmaya esas olarak fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan emisyonların yol açtığının ve ortalama sıcaklıklardaki bu dramatik artışın sonuçlarını sıcak dalgaları, aşırı yağışlar ve deniz taşmaları olarak deneyimlemeye çoktan başladığımızın altını çiziyor.

NASA basın açıklaması için tıklayınız.

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL RİSKLER RAPORU 2024 YAYINLANDI

Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl yürütülen Küresel Riskler Algı Araştırması’nın sonuç raporu yayınlandı. Rapora göre önümüzdeki 10 yıl için belirlenen 10 küresel riskin beşi ekolojik kriz ve iklim krizi ile ilgili.

Küresel Riskler Raporu 2024’e göre, uzun vadede (10 yıl içinde) karşılaşılacak riskler arasında, aşırı hava olayları, yeryüzü sistemlerinde kritik değişiklikler, biyoçeşitlilik kaybı ve ekosistem çöküşleri ile doğal kaynak sıkıntısı ilk beş risk içerisinde yer alıyor. Kirlilik ile birlikte ilk 10 sıradaki risklerin yarısı ekolojik kriz ile bağlantılı.  2024 yılı için en yüksek riskin ise aşırı hava olayları olduğu algısı katılımcıların ortak kanaati.

Algı araştırması iş insanları, akademisyenler, hükümet yetkilileri, sivil toplum temsilcileri ve uluslararası toplum temsilcilerinin oluşturduğu 1490 kişiyle yapılan anketlere dayanıyor.

İngilizce raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

E-Bülten

E-posta adresinizle e-bültenimize kayıt olarak yaklaşan etkinliklerimiz, haberler, raporlarımız ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsiniz.