Skip to main content

TEMİZ HAVA HAKKI PLATFORMU YENİ NESİL DOĞA AKADEMİSİ’NDE ESKİŞEHİRLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU

Temiz Hava Hakkı Platformu olarak, Artıyeşiliz ekibinin düzenlediği Yeni Nesil Doğa Akademisi’nde Hava Günü’nde Eskişehirli üniversite öğrencileri ile buluştuk.

4 Mayıs günü gerçekleştirilen eğitimde, psikoloji, sosyoloji, mühendislik ve doğa bilimleri gibi farklı bölümlerden üniversitelilerle bir araya geldik. THHP adına çevre mühendisleri Deniz Gümüşel ve Ozan Devrim Yay’ın eğitimci olarak katıldığı programda, temiz hava hakkı kavramı, hava kalitesi ve sağlık ilişkisi, hava kirliliğine yol açan etmenler, iklim değişikliği ve hava kirliliği arasındaki bağlantı ve Eskişehir’in hava kalitesi tartışıldı. Katılımcıların da aktif olarak katkı verdiği Hava Günü, Doğa Araştırmaları Derneği ile birlikte Anadolu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen kuş gözlemi ile renklendi.

DÜNYA BANKASI’NDAN HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN TÜRKİYE’DEKİ SANAYİ İŞLETMELERİNE KREDİ

Dünya Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile, Türkiye’deki sanayi işletmelerinin hava kirletici madde ve sera gazı emisyonlarını azaltmaları amacıyla 416 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde ve Türkiye Endüstriyel Emisyonların Azaltımı Projesi (TIER) projesi kapsamında hayata geçirilecek kredi programı, özellikle imalat sektörünü hedefleyecek. Krediler, çevre, iklim ve sağlık üzerinde olumsuz etkileri olan zararlı hava emisyonlarını azaltacak temiz üretim teknolojilerini/proseslerini ve arıtma önlemlerini uygulamaya koyabilmeleri amacıyla işletmelere sağlanacak. Hava kirliliğinden en çok etkilenen ve nüfus yoğunluğu yüksek bölgelere yakın projeler öncelikli olacak.

Kredi programının yararlanıcısı olan işletmelerin partikül madde emisyonlarını %40, azot oksit emisyonlarını %30 oranında azaltması hedefleniyor

77. DÜNYA SAĞLIK ASAMBLESİ’NDE 194 ÜLKEDEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK KARARI

Dünya Sağlık Örgütü liderliğinde toplanan 77. Dünya Sağlık Asamblesi’nde katılımcı 194 ülkenin oy birliği ile İklim Değişikliği ve Sağlık Hakkında Karar  alındı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün bu kararı, tüm ülkelerin iklim değişikliğini sağlık planlamalarına ve sağlık hizmetlerine entegre etmeleri; sağlık sektörünü iklim değişikliğinin etkilerine yanıt verecek şekilde donatmaları çağrısında bulunuyor. Kararda ayrıca iklim değişikliği ve sağlık ulusal eylem planlarının oluşturulması ve hayata geçirilmesi, bu alanda düzenli etkilenebilirlik ve uyum değerlendirmeleri yapılması, sağlık sektörünün karbonsuzlaştırılması, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir hale getirilmesi için politikaların ve uygulama önlemlerinin alınmasının şart olduğu vurgulanıyor.

Karar ayrıca, iklim değişikliğinin hava kalitesini olumsuz yönde etkilediğinin, bu etkilerin sağlık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini derinleştirdiğinin altını çiziyor.

Öte yandan kararı değerlendiren sivil toplum kuruluşları, hem iklim değişikliği hem de hava kalitesi açısından belirleyici rolde olan fosil yakıt kullanımının sona erdirilmesine dair kararda hiçbir çağrının olmamasını eleştiriyor.

 

E-Bülten

E-posta adresinizle e-bültenimize kayıt olarak yaklaşan etkinliklerimiz, haberler, raporlarımız ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsiniz.