Skip to main content

THHP 7. ULUSLARARASI 25. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ’NDE

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından 25’incisi 14-17 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen Halk Sağlığı Kongresi’nde Temiz Hava Hakkı Platformu da yer aldı. THHP panelinde “Deprem, İkincil Afetler ve Temiz Hava Hakkı” konusu ele alındı.

Depremler ve sonrasında depremle tetiklenen ikincil afetlerde (yangınlar, patlamalar, kimyasal sızıntılar, vb) ortaya çıkan hava kirliliği akut olduğu kadar orta-uzun vadeli halk sağlığı sorunlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Depremde ve takip eden ikincil afetlerde hava kalitesi ve halk sağlığının nasıl etkilendiği, bu etkileri en aza indirebilmek için afet hazırlık süreçlerinde ve deprem sonrası süreçlerde hava kalitesi ve bağlantılı halk sağlığı yönetiminin nasıl olması gerektiği konularının tartışmaya açıldığı panele Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa başkanlık yaptı.

Panelde yer alan konuşmacılar ise şöyle:

 • Deprem sonrası hava kalitesini etkileyen ana faktörler, ikincil afetler ve sağlık etkileri
  Dr. Melike Yavuz Erkoç, HASUDER THHP Temsilcisi, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
 • Deprem bölgesinde asbest kirliliği
  THHP-TTB ortak saha çalışması sonuçları – Dr. Ozan Devrim Yay, Temiz Hava Hakkı Platformu Hava Kalitesi Uzmanı
 • Deprem bölgesinde toz kirliliği
  Deniz Gümüşel, Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü

Etkinlik Detayları ve sunumlar için tıklayınız.

LANCET SAĞLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GERİ SAYIM RAPORU YAYINLANDI

Sağlık dergisi the Lancet, COP28 öncesinde Sağlık ve İklim Değişikliği Geri Sayım Raporu’nu yayınladı. Raporda, ortalama sıcaklık artışının 1,4 santigrat dereceye vardığı günümüzde sağlığın nasıl etkilendiği gözler önüne seriliyor:

 • Sıcaklarla bağlantılı 65 yaş üstü ölümlerde, 1990’lara göre %85 artış yaşanmış durumda.
 • 1981-2010 yılları arasında daha sık yaşanmaya başlanan sıcak hava dalgaları ve kuraklık nedeniyle şiddetli gıda güvencesizliği yaşayan insan sayısı 127 milyon arttı.

İklim krizinin sağlık etkileri bu krizde en az sorumluluğu olan ve az gelişmiş ülkeleri en çok etkilerken, hiçbir ülke krizin sağlık boyutundan muaf değil.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR KONFERANSI COP28 TAMAMLANDI

Dünya liderleri, hükümetlerin yetkilileri, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri 30 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP) için bir araya geldi.

Uluslararası müzakerelerde karar metninde ilk kez fosil yakıtlara vurgu yapılan COP28, ortalama sıcaklıkların 1,5 derece altında tutulmasını sağlayacak güçlü kararlara imza atmadığı için eleştiriliyor.

Artık İklim Acil Durumu olarak adlandırılan iklim değişikliğinin durdurulabilmesi için bu yıl 28’incisi düzenlenen COP’tan beklentileri ve bu beklentilerin karşılanıp karşılanamadığına dair tartışmaları kısaca derledik.

Blog yazımızı okumak için tıklayınız.

COP28’DE SAĞLIK GÜNÜ OLAN 3 ARALIK’TA DUBAİ’DE HAVA KİRLİLİĞİ ALARM VERDİ

3 Aralık Pazar günü COP28’de Sağlık Günü idi. İklim acil durumunun sağlık etkilerinin hava kalitesinin konuşulduğu gün, Dubai’de hava kirliliği de alarm verici düzeye ulaştı. Havadaki PM2.5 (ince partikül madde) kirliliği metreküpte 155 mikrogram olarak tespit edildi. Bu değer, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği sınır değerin 10 katından fazla.

COP28 dünyanın en büyük gaz yakıtlı termik santrali olan Jebel Ali Güç ve Desalinizasyon Kompleksi’nden sadece 11 km ötede gerçekleştirildi.

PM2.5 kirliliği, özellikle fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkıyor. Fosil yakıtlardan çıkış kısa vadede hava kirliliğini önleyerek milyonlarca insanın erken ölümünün önüne geçebilir. Aynı zamanda iklim değişikliğinin durdurulması için de zorunlu adımlardan.

DOKUZ ŞİRKETİN 1 YILLIK EMİSYONLARI YÜZÜNDEN 360 BİN ERKEN ÖLÜM GERÇEKLEŞEBİLİR

Greenpeace Hollanda’nın yeni raporuna göre Avrupalı 9 büyük petrol ve gaz şirketinin sadece 2022 yılında atmosfere saldığı sera gazlarının yol açtığı küresel ısınma nedeniyle 2100 yılı sonuna kadar 360 bin erken ölüm gerçekleşebilir.

Bu sayı sadece aşırı sıcaklara bağlı ölümleri içermekte, emisyonlardan kaynaklı hava kirliliği, seller, kuraklık, yangınlar ve bulaşıcı hastalıkların yol açabileceği ölümleri kapsamamaktadır.
Tüm ölüm nedenleri dikkate alındığında 9 şirketin bir yıllık emisyonları çok daha yüksek sayıda insanın ölümüne yol açabilir.

Raporun tamamı için tıklayınız.

TÜRKİYE’DE HER 5 HASTANEDEN 1’İ AŞIRI HAVA OLAYLARI NEDENİYLE KULLANILAMAZ HALE GELECEK

XDI adlı kuruluşun yaptığı çalışmaya göre, fosil yakıtlardan çıkışa bir an önce başlanmaz ve emisyonlar hızla düşürülmezse, 2100 yılına kadar dünya üzerindeki her 12 hastaneden biri kapanma riski ile karşı karşıya kalacak.

XDI, 1990 yılından yüzyılın sonuna kadar iklim değişikliğinden kaynaklanan 6 farklı hasar riski için dünya çapında 200.000’den fazla hastaneyi analiz etti. İki farklı emisyon senaryosundan (ortalama sıcaklıkların yaklaşık 4.3 ºC arttığı ve sıcaklık artışının 1.8 ºC veya altı kaldığı senaryolardan) kaynaklanan risk karşılaştırıldı. Analiz, COP28 BM İklim Konferansı’nın açılış Sağlık Günü öncesinde yayınlandı.

Aşırı hava olayları nedeniyle yaşanacak hastane kayıplarının Türkiye’de her 5 hastaneden 1’i düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Raporun tamamı için tıklayınız.

 

E-Bülten

E-posta adresinizle e-bültenimize kayıt olarak yaklaşan etkinliklerimiz, haberler, raporlarımız ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsiniz.