Skip to main content

Platform Bileşenlerimiz

Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) doğa koruma ve sağlık alanında çalışan 15 Sivil Toplum Kurumunun bir araya gelmesiyle 2015 Haziran ayında kuruldu. Platformun kuruluş amacı, öncelikle işletmede ve inşaat aşamasında olan kömürlü termik santrallerin yarattığı hava kirliliği ve çevre sorunlarına bağlı olarak halk sağlığını, temiz hava ve çevre hakkını savunmaktır.

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun bileşenleri:

Avrupa İklim Ağı (CAN Europe),
Çevre için Hekimler Derneği,
Greenpeace Akdeniz,
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER),
İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD),
Pratisyen Hekimlik Derneği,
Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL),
Türk Nöroloji Derneği,
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD),
Türk Tabipleri Birliği (TTB),
Yeşil Barış Hukuk Derneği,
Yeşil Düşünce Derneği,
Yuva Derneği,
WWF-Türkiye,
İklim için 350 Derneği

E-Bülten

E-posta adresinizle e-bültenimize kayıt olarak yaklaşan etkinliklerimiz, haberler, raporlarımız ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsiniz.